ม่านปรับแสง
www.makkacurtainart.com

เป็นม่านแนวตั้งปรับมุมองศาได้ 180 องศา ติดตั้งกับช่องเปิดโค้งได้
มีทั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและมือดึง ทำให้ห้องดูโปร่งตา แต่ไม่อบอุ่น